GDPR - Persoonsgegevens | Abecita

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Hier vindt u informatie over de manier waarop Abecita AB persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens hebben betrekking op elke soort informatie die direct of indirect aan een natuurlijke persoon die in leven is, kan worden toegeschreven. Het type persoonsgegevens dat door Abecita AB wordt verzameld, is afhankelijk van de diensten die u gebruikt. In verband met registratie en bestelling geeft u uw naam, adres, e-mail, GSM-nummer en burgerservicenummer op. Wanneer u gebruik maakt van de website van Abecita AB, verzamelt Abecita een deel gegevens die niet persoonlijk zijn, zoals bijvoorbeeld welke browser en besturingssysteem u gebruikt en het IP-adres van de computer waarmee de websites worden bezocht, maar die niettemin persoonsgegevens kunnen zijn volgens de wet.

Waarom en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens over u?
In verband met uw registratie en/of bestelling stemt u ermee in dat wij uw gegevens in ons bedrijf opslaan en gebruiken om de service te kunnen aanbieden en leveren die u van ons verwacht. U wordt gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken wanneer u zich registreert om iets bij ons te kunnen kopen. Abecita AB verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Om de service te kunnen voltooien en aanbieden die u van ons verwacht wanneer u een bestelling plaatst op abecita.com. Als klant van ons ontvangt u een e-mail met betrekking tot uw bestelling en betaling. Klarna zal persoonsgegevens over u verzamelen in verband met de betaling. Klarna is daarom de verwerkingsverantwoordelijke voor dergelijke persoonsgegevens volgens de algemene voorwaarden van Klarna.

b) Voor marketingdoeleinden via e-mail of in de vorm van nieuwsbrieven of mailings op basis van uw eerdere aankopen. Dit alleen als er een afzonderlijke toestemming is gegeven. E-mails over goederen of diensten van derden die niet rechtstreeks verband houden met ons bedrijf, komen niet voor. U kunt zich eenvoudig via een link in de e-mail of direct op abecita.com afmelden. Dit kan gebeuren zonder dat u als klant hoeft in te loggen of iets dergelijks.

c) Voor gerichte marketing naar u in sociale media en op sites van derden. Dit op voorwaarde dat u abecita.com heeft bezocht en geen bezwaar heeft tegen marketing van ons.


Wie heeft toegang tot de gegevens?
Abecita AB draagt informatie alleen over aan partners waar we een gecontroleerde samenwerking en een geldige overeenkomst mee hebben en aan bedrijven binnen hetzelfde concern.

Hoelang wordt de informatie bewaard?
Abecita AB bewaart uw gegevens zo lang als nodig is volgens de wettelijke vereisten of om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u in het individuele geval. Uw gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan relevant of toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens. Bij inactiviteit worden uw gegevens na 3 jaar gewist.

In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebt u het recht om uw persoonsgegevens die bij Abecita AB zijn geregistreerd, eenmaal per jaar kosteloos te ontvangen. Verzoeken worden schriftelijk ingediend bij Abecita AB, Box 646, 501 13 Borås, Sweden

Als de geregistreerde informatie onjuist is, hebt u het recht deze te laten corrigeren.